Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 695/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2017-12-20

VII U 133/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, płatnik składki, należna składka, odsetka za zwłokę, opłacanie składki, określenie wysokości należności, numer deklaracji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, płatnik składki, należna składka, odsetka za zwłokę, organ rentowy, opłacanie składki, ustawa systemowa, dzień następnego miesiąca, zaskarżona decyzja, kodeks postępowania administracyjny, miesiąc kalendarzowy, termin, zobowiązanie składkowe, opłacenie składki na ubezpieczenie, przedawnienie składki, określenie wysokości należności, numer deklaracji, zakresie deklaracji
Zobacz»

VIII U 1901/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenie społeczne, płatnik składki, numer deklaracji, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, zakres numerów, należna składka, określenie wysokości należności, system ubezpieczeń społeczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • inspektorat, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, płatnik składki, numer deklaracji, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, zakres numerów, składka na fundusz pracy, koncertant, spółka, stanowiąca należność główna, fundusz pracy i funduszu, należna składka, określenie wysokości należności, obsługa konta, zwłoka, system ubezpieczeń społeczny, dzień następnego miesiąca, konto płatnika
Zobacz»

III AUa 2112/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 24 października 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

płatnik składki, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenie społeczne, system ubezpieczeń społeczny, numer deklaracji, należna składka, zakres numerów, zaległości składkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, stowarzyszenie, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenie społeczne, system ubezpieczeń społeczny, numer deklaracji, należna składka, zakres numerów, przedawnienie, zaległości składkowe, termin składki, wysokość zaległości, zaległość podatkowa, dłużnik organu rentowego, obywatel i przedsiębiorca, umowa zlecenia, wina powstań, fundusz pracy i funduszu, decyzja, ustawa o systemie ubezpieczeń
Zobacz»

III AUa 267/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 maja 2019

Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, wnioskodawca, płatnik, należność, odsetka za zwłokę, nieopłacone składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, wnioskodawca, płatnik, organ rentowy, decyzja, należność, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenia zdrowotne, nieopłacone składki, stan zaległości, termin przedawnienia, deklaracja, okres zaległości, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, należność składkowa, ubezpieczenie społeczne za okresy, najpóźniejsza data, błędne naliczenie
Zobacz»

VIII U 3301/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 6 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odsetka za zwłokę, numer deklaracji, system ubezpieczeń społeczny, zakres numerów, składka na ubezpieczenie społeczne, należna składka, należność, zaległość, nieopłacone składki, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ustawa o systemie ubezpieczeń, odsetka za zwłokę, numer deklaracji, system ubezpieczeń społeczny, zakres numerów, składka na ubezpieczenie społeczne, należna składka, fundusz pracy, należność, termin przedawnienia, zaległość, konto płatnika, koncertant, sprawa rozliczania składek, pozarolnicza działalność gospodarcza, nieopłacone składki, zaległa składka, płatnik składki, bieg, decyzja
Zobacz»

XIII U 1907/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

odsetka za zwłokę, numer deklaracji, płatnik składki, zakres numerów, system ubezpieczeń społeczny, należna składka, składka na ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • odsetka za zwłokę, numer deklaracji, płatnik składki, zakres numerów, współpraca przy prowadzeniu, ustawa o systemie ubezpieczeń, przedawnienie, system ubezpieczeń społeczny, należna składka, organ rentowy, składka na ubezpieczenie społeczne, koszt upomnienia, prowadzenie pozarolniczej działalności, obowiązek zapłaty odsetek, wymagalność składki, pośrednictwo nieruchomości, umarzanie należności, decyzja, koszt egzekucyjny, fundusz
Zobacz»

VII U 1097/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2019

Data publikacji: 26 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, działalność gospodarcza, płatnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz, podstawa wymiaru składek, składka na fundusz pracy, organ rentowy, składka na ubezpieczenia zdrowotne, działalność gospodarcza, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, akt organów, kwota minimalnego wynagrodzenia, płatnik, stosunki pracy, wymiar składki na ubezpieczenia, dzień następnego miesiąca, zadeklarowana kwota, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, świadczenie szkoleniowe, działalność gospodarcza w okresach
Zobacz»

IV U 499/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 października 2019

Data publikacji: 28 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

działalność gospodarcza, odsetka za zwłokę, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, płatnik składki, zaległość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • działalność gospodarcza, odsetka za zwłokę, fundusz pracy, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne w okresach, ubezpieczenie społeczne i fundusz, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podstawa wymiaru składek, umowa zlecenia, płatnik składki, prowadzona działalność gospodarcza, dzień następnego miesiąca, zaległość, ustawa o systemie ubezpieczeń, ubezpieczenie w systemie, wpis działalności, niepełny wymiar czasu, świadczenie szkoleniowe, charakter obowiązkowy
Zobacz»

V U 1315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 lutego 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, wnioskodawca, składka na ubezpieczenie społeczne, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz pracy i funduszu, koszt egzekucyjny, koszt upomnienia, zaległość, zaległa składka na ubezpieczenia, wnioskodawca, składka na ubezpieczenie społeczne, raport imienny i deklaracja, prawidłowa wysokość zaległości, składka na ubezpieczenie własne, wysokość zaległości wnioskodawcy, płatnik składki, organ rentowy, opinia sądowa, korekta rozliczenia, odsetka, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, ubezpieczenie społeczne za okresy
Zobacz»

VII U 3/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 11 października 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieopłacone składki, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, płatnik składki, odsetka za zwłokę, numer deklaracji, zakres numerów, system ubezpieczeń społeczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • nieopłacone składki, fundusz pracy, umorzenie należności, organ rentowy, nieoznaczona karta, ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, płatnik składki, odsetka za zwłokę, skarżona decyzja, numer deklaracji, zakres numerów, umorzenie zobowiązania, wysokość zadłużenia, składka na ubezpieczenia zdrowotne, ustawa o systemie ubezpieczeń, wojewódzki sąd administracyjny, system ubezpieczeń społeczny, sprawa umorzenia
Zobacz»

VIII U 2924/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 27 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

należna składka, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, należność, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, płatnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • fundusz pracy, przedawnienie, należna składka, ubezpieczenie zdrowotne, zaległość, wpłata składki, należność, konto, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, składka za okresy, najwcześniejszy termin płatności, stan zaległości, organ rentowy, płatnik, dowód wpłaty, miesiąc kalendarzowy, deklaracja, fundusz emerytalny, wysokość zadłużenia
Zobacz»

VIII U 224/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 stycznia 2019

Data publikacji: 19 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

składka na ubezpieczenia, numer deklaracji, zakres numerów, ubezpieczenie zdrowotne, należność, płatnik składki, system ubezpieczeń społeczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • składka na ubezpieczenia, numer deklaracji, zakres numerów, nienależnie opłacona składka, nadpłata, ubezpieczenie zdrowotne, stanowiąca należność główna, koncertant, podstawa wymiaru składek, wymiar składki na ubezpieczenia, złożenie korekty, składka na ubezpieczenia zdrowotne, należność, fundusz pracy, płatnik składki, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, usta, pobór, najwcześniejszy termin płatności
Zobacz»

IV U 917/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2020

Data publikacji: 18 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

płatnik, działalność gospodarcza, składka na ubezpieczenie społeczne, postępowanie w sprawie określenia, system ubezpieczeń społeczny, określenie wysokości należności, wszczęcie z urzędu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie społeczne i fundusz, fundusz pracy, płatnik, działalność gospodarcza, składka na ubezpieczenie społeczne, dzień następnego miesiąca, wpis działalności, złożenie pisemnych wyjaśnień, pisemne wyjaśnienie w sprawie, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przypadku płatników, postępowanie w sprawie określenia, system ubezpieczeń społeczny, wysokość zadłużenia, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie emerytalne, określenie wysokości należności, sprawa przyczyny, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, wszczęcie z urzędu
Zobacz»

V U 188/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 23 maja 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, wnioskodawca, działalność gospodarcza, określenie wysokości należności, zaległość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenia zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne, odsetka za zwłokę, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, wnioskodawca, działalność gospodarcza, określenie wysokości należności, poprawna deklaracja rozliczeniowa, kwota najniższa emerytury, renta socjalna, księga przychodów i rozchodów, forma karty, karta podatkowa, ustawa systemowa, zaległość, podatkowa księga przychodów, sprawa określenia, pozarolnicza działalność gospodarcza, turystyka
Zobacz»

VIII U 1087/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

konstytucja, działalność gospodarcza, wnioskodawca, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, system ubezpieczeń społeczny, należna składka, należność, płatnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • konstytucja, działalność gospodarcza, wnioskodawca, należne odsetki, pełnomocnik wnioskodawcy, składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, mniejsza skala, prowadząca pozarolnicza działalność gospodarcza, ubezpieczenie społeczne osoby, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie zdrowotne, osoba prowadząca pozarolnicza, system ubezpieczeń społeczny, wykonująca działalność, należna składka, należność, organ rentowy, ubezpieczenie emerytalne, płatnik
Zobacz»

IV U 203/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 19 grudnia 2019

Data publikacji: 26 maja 2020

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

płatnik składki, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, należność, składka na ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • płatnik składki, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązany zakład, rzekome zobowiązanie, korekta deklaracji, składka za okresy, sprawa rozliczania składek, najwcześniejszy termin płatności, należność, śpiew, nauczyciel muzyki, akt kontroli organu rentowego, składka na ubezpieczenia, umowa zlecenia, opłata składki, gra na instrumentach, zadłużenie w opłatach, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, wpłata na poczet
Zobacz»

III AUa 1842/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

odsetka za zwłokę, system ubezpieczeń społeczny, składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, płatnik składki, należna składka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • wysokość składki, trudność w życiu, odsetka za zwłokę, fundusz pracy, system ubezpieczeń społeczny, ubezpieczenie zdrowotne za okresy, niski dochód, odjęciu wydatków, składka na ubezpieczenie społeczne, życie osobiste, ubezpieczenie społeczne za lipiec, zapłata składki, ubezpieczenie zdrowotne, najlepszym wypadku, rachunek zakładu ubezpieczeń społecznych, płatnik składki, należna składka, zaliczenie przez organ rentowy, organ rentowy w myśl, powody rodzinne
Zobacz»

IV U 884/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 8 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zaległość, ubezpieczenie zdrowotne, system ubezpieczeń społeczny, składka na ubezpieczenia, nieopłacone składki, płatnik składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • zaległość, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, odsetka od zaległych składek, podstawa wpisu hipoteki, ramach darowizny, decyzja, system ubezpieczeń społeczny, składka na fundusz, koszt upomnienia, składka na ubezpieczenia, ustawa składki, kwota odsetki, kwota składki, nieopłacone składki, płatnik składki, zarzut podniesiony w odwołaniu, fundusz ubezpieczenia społecznego, miesiąc do zakładu, określony dzień
Zobacz»

VIII U 2452/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2019

Data publikacji: 27 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

odsetka za zwłokę, ubezpieczenie zdrowotne, określenie wysokości należności, numer deklaracji, składka na ubezpieczenie społeczne, zakres numerów, płatnik składki, postępowanie w sprawie określenia, system ubezpieczeń społeczny, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • odsetka za zwłokę, ubezpieczenie zdrowotne, określenie wysokości należności, numer deklaracji, składka na ubezpieczenie społeczne, zakres numerów, składka na fundusz pracy, płatnik składki, składka z urzędu, deklaracja rozliczeniowa, umarzanie należności, postępowanie w sprawie określenia, system ubezpieczeń społeczny, złożona deklaracja, ustalanie wymiaru składek, organ rentowy, pobór, materiał w sprawie, fundusz emerytur pomostowych, wnioskodawca
Zobacz»

VII U 1148/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 22 października 2019

Data publikacji: 6 marca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

ubezpieczenie zdrowotne, działalność gospodarcza, płatnik składki, składka na ubezpieczenie społeczne, należność, system ubezpieczeń społeczny, zaległość, odsetka za zwłokę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczenie zdrowotne, działalność gospodarcza, urząd patentowy, płatnik składki, składka na ubezpieczenie społeczne, uzyskanie patentów, należność, toczenie sporów, system ubezpieczeń społeczny, odsetka od zaległych składek, wysokość zadłużenia, patent na wynalazek, organ rentowy, procedury patentowe, zaległość, odsetka za zwłokę, pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, ustawa z dniem, doręczenie upomnienia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Regina Stępień
Data wytworzenia informacji: