Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2495

I C 15/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rzetelność dziennikarska stanowi najlepszą gwarancję realizacji zadań pracy jak i respektowania praw osób, których publikacja dotyka. Wykazanie przez dziennikarza, że działał w obronie społecznie uzasadnionego interesu uchyla bezprawność jego działania.
Sygnatura akt I C 15/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Legnica, dnia 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak – Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sąd. Judyta Piechota po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. w Legnicy sprawy z powództwa T. P. przeciwko Redakcji gazety lokalnej " (...) " o zadośćuczynienie I oddala powództwo, II orzeka, że nieuiszczone w sprawie koszty sądowe poniesie Skarb Państwa
Czytaj więcej»

I C 23/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2014-07-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty ma charakter zawity i po upływie tego terminu prawo do zaskarżenia uchwały wygasa. W szczególnych wypadkach, gdy dochodzi do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego mimo upływu tego terminu , za dopuszczalne uznać należy roszczenie o ustalenie nieważności uchwały, którego skutkiem byłoby jej (...)
Sygn. akt I C 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2014roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2014r. w Legnicy sprawy z powództwa (...) spółki jawnej (...) w L. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. o uznanie uchwały za nieważną lub uchylenie uchwały I powództwo oddala. Sygn. akt IC 23/14 UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»

I C 37/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Za szkodę odpowiada osoba, której zachowanie jest źródłem powstania tej szkody.
Sygn. akt I C 37/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014r. w Legnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w L. przeciwko W. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. M. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. w L. kwotę 312.550 zł (trzysta dwanaście tysięcy pięćset pię
Czytaj więcej»

I C 75/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-04-12

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przepis art. 841 § 3 kpc wprowadza miesięczny termin prekluzyjny liczony od dnia, w którym osoba trzecia dowiedziała się o zajęciu przedmiotu w wyniku skierowania do niego egzekucji z naruszeniem jej prawa decyduje przy tym faktyczne powzięcie wiadomości o zajęciu.
Sygn. akt I C 75/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko A. W. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 7.200 zł tytułem ko
Czytaj więcej»

I C 48/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-04-12

Data publikacji: 2013-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Bezskuteczny upływ terminu uzgodnionego lub wyznaczonego dla zawarcia umowy przyrzeczonej jest początkiem biegu rocznego terminu przedawnienia zarówno roszczenia o odszkodowanie , jak i roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej.
Sygn. akt I C 48/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa J. M. przeciwko F. S.(1) o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł tytułem kosztów zastępstwa adwokackiego. Sygn. akt I C 48/13 U
Czytaj więcej»

I C 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-10-31

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: udzielenie zarządowi absolutorium jest kwestią oceny zależną od indywidualnej oceny dokonanej przez Członków Wspólnoty; jej podważenie wymagałoby wykazania istotnych zaniedbań lub nieprawidłowości w działaniu Zarządu.
Sygn. akt I C 115/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013r. w Legnicy sprawy z powództwa A. P. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej " (...) (...) " w L. o uchyl. uchwał I uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej „ (...) (...) ” w L. podjętą w dniu 28 lutego
Czytaj więcej»

I C 135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-07-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji jeżeli egzekucja narusza jej prawa - w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa; termin miesiąca jest terminem prekluzyjnym.
Sygn. akt I C 135/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013r. w Legnicy sprawy z powództwa B. M. przeciwko J. K. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji I zwalnia spod egzekucji nieruchomość położoną w L. przy ulicy (...) , dla której Sąd Rejonowy w Legnicy
Czytaj więcej»

I C 174/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-04-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: kompensowanie kalectwa, umożliwienie poszkodowanemu prowadzenia normalnego życia w społeczeństwie może uzasadniać w pewnych wypadkach zasądzenie odszkodowania w wysokości zapewniającej nabycie nowego samochodu.
Sygn. akt I C 174/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 69.000 zł (sześćdziesiąt dziewięć tys
Czytaj więcej»

I C 230/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-11-13

Data publikacji: 2015-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Gdy roboty budowlane nie zostały objęte umową stron podstawą prawną dochodzonego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za ich wykonanie mogły być wyłącznie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Sygn. akt I C 230/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2014roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: referent stażysta Monika Wnęk po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014r. w Legnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko Gminie G. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy G. na rzecz powódki (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 34.692,62 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćs
Czytaj więcej»

I C 195/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: warunkiem przyznania zadośćuczynienia jest przynależność do najbliższej rodziny zmarłego; świadczenie powinno pomóc dostosować się bliskim zmarłego do nowej rzeczywistości. Odszkodowanie uzasadnia znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, które oznacza negatywne zmiany nie tylko w sferze sytuacji materialnej, ale i dóbr niematerialnych, które (...)
Sygn. akt I C 195/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2013roku Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013r. w Legnicy sprawy z powództwa W. S. , M. J. i B. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. ma rzecz powoda W. S. zadośćuczynienie w kwocie 25.000 zł (dwadzieścia pię
Czytaj więcej»