Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2481

V U 3052/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2015-01-20

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VU 3052/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy – V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Główczyński Protokolant : Magdalena Pańków po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku w Legnicy sprawy z wniosku R. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. o emeryturę na skutek odwołania R. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 2 października 2014 rok
Czytaj więcej»

IV Ka 175/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-08-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Warunkowemu umorzeniu postępowania karnego nie stoi na przeszkodzie uprzednia karalność sprawcy za umyślne przestępstwo skarbowe.
Sygn. akt IV Ka 175/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki (spr.) Sędziowie SSO Marek Poddębniak SSO Włodzimierz Przysłupski Protokolant stażysta Łukasz Kochmański przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. sprawy K. B. ( B. ) oskarżonego o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji wnies
Czytaj więcej»

IV Ka 173/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-05-08

Data publikacji: 2018-08-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przepis art. 291 § 1 kk nie przewiduje penalizacji zachowania polegającego na zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego.
Sygnatura akt IV Ka 173/18 L. , dnia 8 maja 2018 r. Sygnatura akt oskarżyciela: 3 Ds 159/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksander Żurakowski Protokolant: st. sekr. Magdalena Danek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z. Marcina Polańskiego po rozpoznaniu dnia 8 maja 2018 r. sprawy M. O. syna R. i M. z domu R. urodzonego (...) w G. oskarżonego o przestępstwo z art. 291 § 1 kk na skutek ap
Czytaj więcej»

IV Ka 183/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Legitymacja szkolna, której formalna ważność wygasła - z uwagi na brak cechy doniosłości prawnej nie stanowi dokumentu w rozumieniu art. 115 § 14 kk, a tym samym nie może być przedmiotem czynu określonego w treści art. 270 § 1 kk.
Sygn. akt IV Ka 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Lech Mużyło (spr.) Sędziowie SO Barbara Gabrysz SO Włodzimierz Przysłupski Protokolant stażysta Antonina Kubiena przy udziale Przemysława Turaja Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. sprawy M. P. ( P. ) oskarżonego o przestępstwo z art. 270 § 2a k.k
Czytaj więcej»

IV Ka 190/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-05-07

Data publikacji: 2013-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV Ka 190/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Lech Mużyło Sędziowie SO Barbara Gabrysz SO Marek Poddębniak (spr.) Protokolant stażysta Antonina Kubiena przy udziale Mariusza Zielińskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 r. sprawy M. K. ( K. ) oskarżonego o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez Prok
Czytaj więcej»

IV Ka 191/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-05-17

Data publikacji: 2018-08-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak jest różnicy między wierzytelnością przysługującą pokrzywdzonemu do spółki jako osoby prawnej i od oskarżonego jako prezesa zarządu tej spółki – osoby fizycznej reprezentującej spółkę na zewnątrz. Członek zarządu spółki jest subsydiarnie odpowiedzialny za jej zobowiązania wynikające z tego samego roszczenia. Z punktu widzenia (...)
Sygnatura akt IV Ka 191/18 L. , dnia 17 maja 2018 r. Sygnatura akt oskarżyciela: VI Ds 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Lech Mużyło (spr.) Sędziowie: SSO Andrzej Grochmal SSO Andrzej Środek Protokolant: st. sekr. Magdalena Danek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w L. del. do Prokuratury Okręgowej w L. Katarzyny Małeckiej po rozpoznaniu dnia 17 maja 2018 r. sprawy W. H. ( (...) ) syna Ł.
Czytaj więcej»

IV Ka 53/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wyniesienie przez wyborcę wydanych mu prawidłowo kart do głosowania poza lokal wyborczy w celu innym niż wskazany w art. 248 pkt 5 k.k., nie wyczerpuje ustawowych znamion przestępstwa, w szczególności nie jest "ukrywaniem" tych dokumentów w rozumieniu art. 248 pkt 3 k.k.
Sygn. akt IV Ka 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki Protokolant: st. sekr. Magdalena Danek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Mariusza Zielińskiego po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. sprawy J. S. oskarżonego o przestępstwo z art. 248 pkt 3 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i Prokuratora Rejonowego w Z. od wyroku Sądu Rej
Czytaj więcej»

IV Ka 57/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-04-10

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ogólnie utrwalonym i akceptowanym jest pogłąd, że poniesione przez sprawcę kradzieży nakłady związane z realizacją strony przedmiotowej tego rodzaju czynu, nie mają wpływu na ustalenie wysokości wyrządzonej tymże czynem szkody.
Sygn. akt IV Ka 57/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Lech Mużyło Protokolant sekr.sądowy Patrycja Ignaczak przy udziale Mariusza Zielińskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. sprawy J. W. (1) ( W. ) oskarżonego o przestępstwo z art. 278 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyrok
Czytaj więcej»

IV Ka 76/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-18

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wskazanie, że w sytuacji opisanej w art. 91 § 3 k.k. sąd orzeka wyrokiem łącznym, ma jedynie charakter procesowy i nie wpływa na ustalenie, iż orzeczona w taki sposób kara za ciąg przestępstw nie jest karą łączną, lecz jedną karą, kształtowaną identycznie jak w art. 91 § 1 k.k.
Sygn. akt IV Ka 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Legnicy - IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki (spr.) Sędziowie SSO Andrzej Grochmal SSO Barbara Gabrysz Protokolant sekr.sądowy Patrycja Ignaczak przy udziale Magdaleny Serafin Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Legnicy po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 r. sprawy P. M. ( M. ) skazanego wyrokiem łącznym na skutek apelacji
Czytaj więcej»

IV Ka 67/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-03-13

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Sygnatura akt IV Ka 67/18 L. , dnia 13 marca 2018 r. Sygnatura akt oskarżyciela: PR 3 Ds 85.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Lech Mużyło Protokolant: st. sekr. sądowy Patrycja Ignaczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy Mariusza Kluczyńskiego po rozpoznaniu dnia 13 marca 2018 r. sprawy A. R. syna S. i I. z domu M. urodzonego (...) w L. oskarżonego o przestępstwo z art. 288 § 1 k
Czytaj więcej»